Google
�MMAK MAK�NA PLAST�K VE AL�M�NYUM DO�RAMA DAYANIKLI T�KET�M MALLARI M�HEND�SL�K H�ZMETLER� SAN. T�C. LTD. �T�.
DENIZLI
DEN�ZL�'DE HAVA DURUMU
ONL�NE Z�YARET��
DENIZLI
mail : immak@immakmakina.com.tr    TEL : 0 258 3720524-25   FAX : 0 258 3720526  ADRES : AK�E�ME MAH. 2022 SOK. NO:34 G�M��LER / DEN�ZL�F�RMA PROF�L�

       �mmak Makina 1994 y�l�nda  Denizli G�m��ler Ak�e�me Mevkiinde �mta� Demir sat�� ma�azas�n�n k���k bir b�l�m�nde  �mta� m��terilerinin kesilmi� ve b�k�lm�� sac ihtiya�lar�n� kar��lamak amac� ile �ok m�tevazi �artlar alt�nda kurulmu� bir i�letme iken
       
       Zaman i�inde mutlak m��teri memnuniyeti ve kaliteyi esas alan hizmet ve y�netim anlay��� ile bug�n 3000 metrekare kapal� ve 1000 metrekare a��k alanda geli�mi� ve her ge�en g�n daha da geli�en makina parkuru ve kalifiye ve sertifikal� personeliyle yaln�z Denizli de�il �evre iller aras�nda da say�l� sekt�r firmalar�ndan biri haline gelmi�tir.

           �mta� �irketler Grubunun bir kurulu�u olan �mmak Makina bug�n 300 ton/ay kapasiteyle yap�sal ve end�striyel  �elik konstr�ksiyon �retim ve montaj�, petek kiri� imalat ve sat��� , 1- 50mm cnc plazma kesim, sac kesme b�kme, so�uk �ekillendirme, pvc destek sac�, bombe, silindir, silo, tank ve kazan imalat� ve bir�ok kaynakl� imalat�n  yan� s�ra kaliteleriyle t�m T�rkiye  de  tan�nan markalar  ATERMiT �sopanel (sandvic panel) Denizli sat�� ve montaj bayili�i , Asta� �elik Kap� Denizli sat�� ve montaj bayili�i SUR Cam �elik Kap� Denizli sat�� ve montaj bayili�inide yine  mutlak kalite anlay���yla ba�ar�yla  s�rd�rmektedir.

       Vizyonu yerel bir firma olmaktan �te sekt�r�nde ulusal ve uluslaras� firmalar aras�na girmek olan immak makina kalite standardlar�n� devaml� olarak yukar�ya ta��ma gayreti i�indedir.

 

 

Z�YARET�� SAYISI


Copyright � 2007 �mmak Makina. Designed By  leventogunc
DEN�ZL� �L HAR�TASI
�EL�K KONSTR�KS�YON �MALAT VE MONTAJ        KUMLAMA          PETEK K�R�� �MALAT         KAYNAKLI �MALAT              S�LO  KAZAN  TANK S�L�ND�R BUNKER BOMBE �MALATI          PVC DESTEK SACI �MALATI     SAC KESME B�KME         1-50 MM CNC PLAZMA KESME DELME            ATERM�T �SOPANEL SANDV�C PANEL DEN�ZL� BAY��                      ASTA� �EL�K KAPI DEN�ZL� BAY��                                          
�EL�K CAMLA BULU�TU T�M MODELLER ���N TIKLAYINIZ

ANA SAYFA
�R�N VE H�ZMETLER�M�Z
REFERANSLARIMIZ
FOTOGALER�
MAK�NE PARKURU
�LET���M